Spolno prenosive bolesti

Što je klamidija? Klamidija (lat. Chlamydia trachomatis) je bakterija koja u našem urogenitalnom sustavu izaziva jednu od najčešćih spolno prenosivih infekcija. Ovaj tip klamidije može izazvati upalno stanja i na drugim dijelovima tijela - u oku. Klamidijska infekcija je vrlo učestala, posebice kod mlađih spolno aktivnih žena

Što je HPV? Papilomavirusi su ogromna skupina virusa koja napada živa bića. Smatra se da svaka razvijenija vrsta ima svoju grupu papilomavirusa kojoj služi kao domaćin. Čovjek od toga nije izuzet, a grupa papilomavirusa kojojoj je domaćin prikladno nosi naziv - Humani papilomavirus ili skraćeno HPV. Iako

Što je HSV? Herpesvirusi su velika skupina virusa koja napada gotovo sva živa bića. Od njih stotinjak tek osam vrsti herpesvirusa bira nas - ljude - za domaćina, pa se stoga i nazivaju humanim herpesvirusima. Oni primjerice izazivaju vodene kozice, infektivnu mononukleozu, herpes zoster i herpes