Laktobaciloza

Laktobaciloza

Što je laktobaciloza?

Laktobaciloza je rijetko stanje koje, kao i citolitičku vaginozu, uzrokuje uvećan broj laktobacila. Međutim između laktobaciloze i citolitičke vaginoze dvije su osnovne razlike:

veličina laktobacila → laktobacili kod laktobaciloze formiraju lance koji su šest puta dulji nego kad je u pitanju zdrava vaginalna flora
izostanak citolize → kod laktobaciloze nije primijećena citoliza intermedijarnih stanica kao kod citolitičke vaginoze

svrbež stidnice i/ili rodnice jedan je od simptoma

Uzrok za pojavu laktobaciloze još nije utvrđen, kao ni učestalost i preventivne mjere. Postoje indikacije da bi mogla postojati kauzalna veza s korištenjem protugljivičnih sredstava, ali nije potvrđeno.

Simptomi laktobaciloze

Simptomi laktobaciloze slični su onima kod citolitičke vaginoze, a i vulvovaginalne kandijiaze:

  • svrbež stidnice i/ili rodnice
  • crvenilo i otečenost stidnice
  • iscjedak može i ne mora biti povećan
  • iscjedak je gust, kremast, bijel ili žućkast
  • moguća neugodnosti i bol pri spolnom odnosu
  • moguća bol i peckanje pri mokrenju
  • povećana kiselost rodnice (pH 3.6-4.7)

Kako liječiti laktobacilozu?

Kao i kod citolitičke vaginoze i u liječenju laktobaciloze cilj je smanjenje kiselosti rodnice i inhibiranje rasta laktobacila, s tom razlikom što je kod laktobaciloze antibiotska terapija češće potrebna.